การสร้างความสุขในโรงเรียน

การสร้างความสุขในโรงเรียน

โรงเรียนแห่งความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่ของโรงเรียนที่ใหญ่โต แต่การให้ความรักและเมตตาต่อทุกคนโดยทั่วถึงกัน ถือเป็นการสร้างสุขได้ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดคอร์ส

ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีความสุขไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงความรู้สึก สุขภาพจิตใจ และทัศนคติในการเรียนรู้ของนักเรียนเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพจิตใจและความสุขของครูผู้สอนอีกด้วย เนื่องด้วยหน้าที่ของครูที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลาย ทำให้ประสบกับความเครียดพอสมควร ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความตึงเครียด ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมการสร้างสุขในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถมาโรงเรียนและมีความสุขได้โดยทั่วกัน

Learning Outcomes

ความสุขในโรงเรียนเกิดจากอะไรได้บ้าง

แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

หลักการของจิตวิทยาในการบริหารองค์กร

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในโรงเรียน

4 บทเรียน

ความสุขในโรงเรียนเกิดจากอะไรได้บ้าง

ความสุขในโรงเรียนเกิดจากอะไรได้บ้าง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการของจิตวิทยาในการบริหารองค์กร

หลักการของจิตวิทยาในการบริหารองค์กร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในโรงเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขในโรงเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ