How to เตรียม TCAS อย่างไรให้ปัง

How to เตรียม TCAS อย่างไรให้ปัง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ หรือ TCAS เพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาให้น้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมให้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์ส

การสอบ TCAS ในแต่ละปีอาจจะมีเกณฑ์ในการรับ หรือจำนวนรอบที่เปิดแตกต่างกัน ในคอร์สนี้จะเป็นการศึกษาว่า TCAS คืออะไร ช่องทางการสมัคร และการเตรียมตัวสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS ปี 2566 รวมถึงเทคนิคเตรียมตัวสอบ TCAS ให้ผ่านฉลุยเมื่อถึงเวลาต้องสมัครเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

Learning Outcomes

TCAS คืออะไร

ช่องทางการสมัคร และการเตรียมตัวสมัคร TCAS

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ปี 2566

เทคนิคการสอบ TCAS ให้ผ่านในรอบ Portfolio

4 บทเรียน

TCAS คืออะไร

TCAS คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ช่องทางการสมัคร และการเตรียมตัวสมัคร TCAS

ช่องทางการสมัคร และการเตรียมตัวสมัคร TCAS

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ปี 2566

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ปี 2566

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสอบ TCAS ให้ผ่านในรอบ Portfolio

เทคนิคการสอบ TCAS ให้ผ่านในรอบ Portfolio

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง TCAS คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 417 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
09.02.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ