ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

ภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาคำศัพท์ การออกเสียง การฝึกพูดสนทนาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเรื่องของการทักทายแนะนำตัวเองและครอบครัวรวมถึงตัวเลข 0-100 ในภาษาจีน

เรียนรู้เรื่อง การทักทายเป็นภาษาจีน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียง การฟัง การเขียน และการอ่านภาษาจีนในเรื่องการทักทายสนทนาเป็นภาษาจีนแนะนำตัวเองเบื้องต้น แนะนำสมาชิกในครอบครัว และการนับเลขอย่างไรในภาษาจีน

Learning Outcomes

การออกเสียงเรื่องการทักทายในภาษาจีน

การแนะนำตัวภาษาจีน

ครอบครัวของฉันเป็นภาษาจีน

การนับตัวเลขเป็นภาษาจีน 0-100

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การทักทายเป็นภาษาจีน

การทักทายเป็นภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การทักทายเป็นภาษาจีน
แนะนำตัวภาษาจีน

แนะนำตัวภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนะนำตัวภาษาจีน
แนะนำครอบครัวภาษาจีน

แนะนำครอบครัวภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนะนำครอบครัวภาษาจีน
การนับเลขภาษาจีน

การนับเลขภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การนับเลขภาษาจีน