ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1

ภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาคำศัพท์ การออกเสียง การฝึกพูดสนทนาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเรื่องของการทักทายแนะนำตัวเองและครอบครัวรวมถึงตัวเลข 0-100 ในภาษาจีน

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียง การฟัง การเขียน และการอ่านภาษาจีนในเรื่องการทักทายสนทนาเป็นภาษาจีนแนะนำตัวเองเบื้องต้น แนะนำสมาชิกในครอบครัว และการนับเลขอย่างไรในภาษาจีน

Learning Outcomes

การออกเสียงเรื่องการทักทายในภาษาจีน

การแนะนำตัวภาษาจีน

ครอบครัวของฉันเป็นภาษาจีน

การนับตัวเลขเป็นภาษาจีน 0-100

4 บทเรียน

การทักทายเป็นภาษาจีน

การทักทายเป็นภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนะนำตัวภาษาจีน

แนะนำตัวภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนะนำครอบครัวภาษาจีน

แนะนำครอบครัวภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนับเลขภาษาจีน

การนับเลขภาษาจีน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การทักทายเป็นภาษาจีน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2229 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
17.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ