ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึงถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรดิน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจับต้องได้และจับต้องไม่ได้

Learning Outcomes

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรอากาศ

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรอากาศ

ทรัพยากรอากาศ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทรัพยากรอากาศ
การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย