ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึงถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจับต้องได้และจับต้องไม่ได้

Learning Outcomes

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรอากาศ

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

4 บทเรียน

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทรัพยากรอากาศ

ทรัพยากรอากาศ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรดิน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1227 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ