แชร์ประสบการณ์  การสอบครูผู้ช่วย

แชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย

การสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นอาชีพที่หลายๆ คนไฝ่ฝัน เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มความสามารถ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเสมอ

รายละเอียดคอร์ส

ครู ถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู จึงถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้ พร้อมที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า แต่ใครจะรู้บ้างว่าเส้นทางการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นครูนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องพบเจอกับการเตียมตัวสอบหลายขั้นตอน แต่เมื่อเรามีความฝันก็ต้องลงมือทำให้ได้ตามที่เราได้ตั้งความหวังไว้

Learning Outcomes

Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค

เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการพัฒนาตนเอง

ผู้เขียน

ส.อ.คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์
ส.อ.คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิทยการจัดการ วิชาเอก ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันกำลังจะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอนในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

4 บทเรียน

Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค

Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน

เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนาตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 178 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ