เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียนในวิชาภาษาไทยได้

รายละเอียดคอร์ส

รู้จักภาวะถดถอยของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูประจำวิชา และเรียนรู้วิธีการรับมือในการจัดการชั้นเรียน รวมไปถึงแนวทางและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อลดความถดถอยที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

Learning Outcomes

Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย

กิจกรรมการการนำชั้นเรียน เพื่อสำรวจความรู้เดิม

แนวทางและกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นความรู้เมื่อเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย

บทบาทของครู เพื่อช่วยรื้อฟื้นความรู้ถดถอย

4 บทเรียน

Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย

Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมการนำเข้าชั้นเรียน เพื่อสำรวจความรู้เดิม

กิจกรรมการนำเข้าชั้นเรียน เพื่อสำรวจความรู้เดิม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางและกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นความรู้เมื่อเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย

แนวทางและกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นความรู้เมื่อเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของครู เพื่อช่วยรื้อฟื้นความรู้ถดถอย

บทบาทของครู เพื่อช่วยรื้อฟื้นความรู้ถดถอย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Learning Loss กับบทบาทครูภาษาไทย
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 524 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
09.05.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ