ห้องเรียนฐานสมรรถนะ

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

Learning Outcomes

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2

การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

4 บทเรียน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 1

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 2

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

แนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ