เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ชีวิตสำหรับยุค New Normal

รายละเอียดคอร์ส

เชื่อว่าหลายคนคงติดตามและวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตหลังจาก Covid-19 มาเยือน ซึ่งแนวโน้มวิถีชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม เทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น เทรนด์อาชีพต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หลายคนจึงต้องรีบปรับตัวกันให้ไว การเตรียมความพร้อมในด้านวิธีการหรือทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกฝน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในยุค New normal ได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

ทำความเข้าใจเรื่องโลกหลังโควิด

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะต้องการเพิ่มมากขึ้น

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในโลกอนาคต

4 บทเรียน

ทำความเข้าใจเรื่องโลก หลังโควิด

ทำความเข้าใจเรื่องโลก หลังโควิด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รู้จัก 10 อาชีพที่จะต้องการ เพิ่มมากขึ้น

รู้จัก 10 อาชีพที่จะต้องการ เพิ่มมากขึ้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาด แรงงานต้องการในโลกอนาคต

เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาด แรงงานต้องการในโลกอนาคต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ