ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

เรียนรู้ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ทำความเข้าใจลักษณะห้องเรียนฐานสมรรถนะ องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร และการนำมาทำเป็นแผนการสอนฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว บทบาทของครูผู้จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

เรียนรู้เรื่อง CBE ในห้องเรียนคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว อธิบายถึงลักษณะห้องเรียนฐานสมรรถนะ องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะเมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม ตัวอย่างการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน และการทำแผนการสอนฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว แนะนำบทบาทของครูผู้จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนสมรรถนะ

Learning Outcomes

CBE ในห้องเรียนคืออะไร

องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ และ Learning Outcome

ตัวอย่างแผนการสอนฐานสมรรถนะฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

คุณสมบัติของครูผู้สร้างสมรรถนะ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

23.02.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

CBE ในห้องเรียนคืออะไร

CBE ในห้องเรียนคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
CBE ในห้องเรียนคืออะไร
องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ และ Learning Outcome

องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ และ Learning Outcome

ตัวอย่างแผนการสอนฐานสมรรถนะฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

ตัวอย่างแผนการสอนฐานสมรรถนะฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

คุณสมบัติของครูผู้สร้างสมรรถนะ

คุณสมบัติของครูผู้สร้างสมรรถนะ