ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกำลังใจ กำลังกาย และสภาพจิตใจโดยรวมดีขึ้น และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะคิดบวกได้เสมอ มีความเครียดลดลงคุณต้องเริ่มที่จะมาเรียนรู้และ Self- Retreatให้กับตัวเองได้แล้ว

เรียนรู้เรื่อง Self Retreat สำคัญอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมากมาย ความเร่งรีบมีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล ดังนั้นเราจำเป็นต้องหาช่วงเวลา หรือสถานที่ที่ที่สงบเงียบ เพื่อให้เราได้ผ่อนคลายและอยู่กับตัวเองมากขึ้น เพื่อจะส่งผลให้เรามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี คิดบวกมากขึ้น หน้าที่การงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Learning Outcomes

Self Retreat สำคัญอย่างไร

Self Retreat เหมาะกับใคร

กิจกรรม Self Retreat

ตัวอย่างกิจกรรม Self Retreat ง่ายๆทำได้ที่บ้าน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

15.11.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Self Retreat สำคัญอย่างไร

Self Retreat สำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Self Retreat สำคัญอย่างไร
Self Retreat เหมาะกับใคร

Self Retreat เหมาะกับใคร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Self Retreat เหมาะกับใคร
กิจกรรม Self Retreat

กิจกรรม Self Retreat

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรม Self Retreat
กิจกรรม Self Retreat ง่ายๆทำได้ที่บ้าน

กิจกรรม Self Retreat ง่ายๆทำได้ที่บ้าน