สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

รายละเอียดคอร์ส

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่สำหรับเด็กปฐมวัยสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องในชีวิตประจำวันและเด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านต่างๆ

Learning Outcomes

แรงและความหมายของแรง

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

- แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

4 บทเรียน

แรงและความหมายของแรง

แรงและความหมายของแรง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง แรงและความหมายของแรง
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2108 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ