สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

เรียนรู้เรื่อง แรงและความหมายของแรง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่สำหรับเด็กปฐมวัยสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องในชีวิตประจำวันและเด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านต่างๆ

Learning Outcomes

แรงและความหมายของแรง

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

- แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

แรงและความหมายของแรง

แรงและความหมายของแรง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แรงและความหมายของแรง
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม
การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรม