โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโค้ชที่เป็นผู้กระตุ้นและชี้แนะแนวทาง เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตัวเอง และเติบโตได้เอง ผ่านเครื่องมือ MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

เรียนรู้เรื่อง เข้าใจหลักการ Coaching ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสอนแบบเดิมนั้น ครูคือเจ้าของความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียน ครูกับศิษย์จึงมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบ “ผู้พูด” และ “ผู้ฟัง” แต่ในยุคที่ความรู้มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ข้อมูลในโลกสามารถสืบค้นได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ครูในยุคสมัยนี้ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช กล่าวคือ เป็นผู้กระตุ้นและชี้แนะแนวทางในบางครา เพื่อให้พวกเขาเติบโตได้เอง ค้นหาความสามารถตนเอง และใช้มันได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ครูชวนนักเรียนได้ค้นพบตัวเอง และลองเลือกเดินบนเส้นทางที่รู้สึกว่าใช่สำหรับตัวเอง ด้วยหัวใจและมุมมองที่เปิดกว้าง

Learning Outcomes

เข้าใจหลักการ Coaching

รู้จักกับ MBTI

อาชีพที่เหมาะกับแต่ละไทป์ของ MBTI

ออกแบบห้องเรียน Coaching Through MBTI

Tags

ผู้เขียน

สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมักกะสันพิทยา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

15.11.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เข้าใจหลักการ Coaching

เข้าใจหลักการ Coaching

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เข้าใจหลักการ Coaching
รู้จักกับ MBTI

รู้จักกับ MBTI

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักกับ MBTI
ค้นหาอาชีพที่ใช่ด้วย MBTI

ค้นหาอาชีพที่ใช่ด้วย MBTI

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ค้นหาอาชีพที่ใช่ด้วย MBTI
ออกแบบห้องเรียน Coaching Through MBTI

ออกแบบห้องเรียน Coaching Through MBTI

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ออกแบบห้องเรียน Coaching Through MBTI