การเขียนอักษรจีน

หลักการฝึกเขียนอักษรจีนเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาจีน

เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับตัวอักษรจีน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ความสำคัญของการเรียนรู้ตัวอักษรจีน การเรียนรู้หลักการเขียนอักษรภาษาจีน รวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนการเขียนอักษรจีนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

Learning Outcomes

ความสำคัญของตัวอักษรจีน

หลักการเขียนอักษรภาษาจีน

อักษรสื่อความหมายภาษาจีน

การฝึกเขียนอักษรภาษาจีน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักกับตัวอักษรจีน

รู้จักกับตัวอักษรจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักกับตัวอักษรจีน
เขียนอักษรจีนอย่างไรให้ถูก

เขียนอักษรจีนอย่างไรให้ถูก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เขียนอักษรจีนอย่างไรให้ถูก
อักษรสื่อความหมายช่วยจำอักษรจีน

อักษรสื่อความหมายช่วยจำอักษรจีน

ฝึกเขียนอักษรภาษาจีนได้ง่าย ๆ

ฝึกเขียนอักษรภาษาจีนได้ง่าย ๆ