การสร้างช่องทางรับเงิน สำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์

เรียนรู้ช่องทางการรับชำระเงินและสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์ สร้าง QR-Code สำหรับรับชำระเงิน

เรียนรู้เรื่อง การรับชำระเงินทำได้อย่างไรบ้าง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้ช่องทางการรับชำระเงินอย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับรู้ยอดเงินทันที รวมไปถึงการสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์และการสร้าง QR-Code สำหรับการรับชำระเงินของร้านค้าและการตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า

Learning Outcomes

การรับชำระเงิน

วิธีการสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์และ QR Code

ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจ่ายเงิน

การใช้จ่ายและโอนเงินจาก e-Wallet

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การรับชำระเงินทำได้อย่างไรบ้าง

การรับชำระเงินทำได้อย่างไรบ้าง

วิธีการสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์และ QR Code

วิธีการสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์และ QR Code

ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการรับชำระเงิน

ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการรับชำระเงิน

การใช้จ่ายและโอนเงินจาก  e-Wallet

การใช้จ่ายและโอนเงินจาก e-Wallet

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การใช้จ่ายและโอนเงินจาก e-Wallet