เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

แนวทางการฝึกออกเสียงในภาษาจีนให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกต้อง

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างการเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องและแก้ปัญหาการออกเสียงในภาษาจีนผิดเพี้ยน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้การออกเสียงในภาษาจีนที่ถูกต้อง

Learning Outcomes

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

การแก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

4 บทเรียน

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

ฝึกอ่านออกเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

ฝึกอ่านออกเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ