เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

แนวทางการฝึกออกเสียงในภาษาจีนให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกต้อง

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างการเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องและแก้ปัญหาการออกเสียงในภาษาจีนผิดเพี้ยน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้การออกเสียงในภาษาจีนที่ถูกต้อง

Learning Outcomes

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

การฝึกอ่านระบบเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

การแก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

22.04.20

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเสียงพินอิน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

ฝึกอ่านออกเสียงพินอินพยัญชนะและสระเดี่ยว

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกอ่านออกเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

ฝึกอ่านออกเสียงพินอินสระผสมและวรรณยุกต์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม