ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต

รายละเอียดคอร์ส

การปฏิรูปการศึกษาเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

Learning Outcomes

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

4 บทเรียน

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง

โรงเรียนพัฒนาตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 776 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ