ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต

เรียนรู้เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การปฏิรูปการศึกษาเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

Learning Outcomes

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ปฏิรูปการศึกษาคืออะไร
อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

การเรียนรู้แบบไหนที่เด็ก ๆ ต้องการ

โรงเรียนพัฒนาตนเอง

โรงเรียนพัฒนาตนเอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง