คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาของไทยไว้สืบไป

เรียนรู้เรื่อง คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาไทยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นไทยของเรา ภาษาไทยมีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาเขียนได้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่มาก บางคำก็ออกเสียงตามสำเนียงเดิมของเขา บางคำก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับลิ้นของเรา รวมถึงภาษาวัยรุ่นปัจจุบันที่มีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ยังมีชีวิต จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมที่ใช้

Learning Outcomes

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม

Tags

ผู้เขียน

นางสาวสิริญา  ชุ่มเย็น
นางสาวสิริญา ชุ่มเย็น

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด
คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม

อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม