คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาของไทยไว้สืบไป

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาไทยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นไทยของเรา ภาษาไทยมีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาเขียนได้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่มาก บางคำก็ออกเสียงตามสำเนียงเดิมของเขา บางคำก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับลิ้นของเรา รวมถึงภาษาวัยรุ่นปัจจุบันที่มีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ยังมีชีวิต จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมที่ใช้

Learning Outcomes

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม

ผู้เขียน

นางสาวสิริญา  ชุ่มเย็น
นางสาวสิริญา ชุ่มเย็น

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4 บทเรียน

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

ภาษาวัยรุ่นที่มักได้ยินบ่อย ๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม

อ่านคำไทยได้ถูกต้องตามหลักและความนิยม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง คำไทยใกล้ตัวที่มักเขียนผิด
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2528 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ