ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

ทำความรู้จักกับคำว่า บูลลี่ (Bully) เข้าใจผลกระทบและรู้วิธีรับมือเมื่อถูกบูลลี่ ฝึกออกแบบกิจกรรมที่ช่วยป้องกันการบูลลี่ในห้องเรียน

เรียนรู้เรื่อง Bullying คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การบูลลี่เป็นพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่น ที่เรารู้สึกว่าเขาด้อยกว่า อ่อนแอกว่า หรือแตกต่างไปจากตน ซึ่งสามารถพบได้มากในโรงเรียน โดยผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งอาจได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเรียน หรือด้านพฤติกรรม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เขาไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หากคุณครู และนักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ก็จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Learning Outcomes

นิยามและประเภทของการบูลลี่

ผลกระทบและวิธีการรับมือจากการถูกบูลลี่

วิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่แสดงพฤติกรรม bully

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่าง

Tags

ผู้เขียน

ธนภัทร บุญศรีวงษ์
ธนภัทร บุญศรีวงษ์

ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสารวิทยา จบการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Bullying คืออะไร

Bullying คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Bullying คืออะไร
รับมืออย่างไร เมื่อถูก bully

รับมืออย่างไร เมื่อถูก bully

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รับมืออย่างไร เมื่อถูก bully
ทำอย่างไรเมื่อเด็ก bully เพื่อน

ทำอย่างไรเมื่อเด็ก bully เพื่อน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำอย่างไรเมื่อเด็ก bully เพื่อน
การสอนให้เด็กรู้จักความแตกต่าง

การสอนให้เด็กรู้จักความแตกต่าง