การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะครู และนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Learning Outcomes

การจัดกิจกรรมแบบ PBL

กระบวนการ STEAM Design Process

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์

4 บทเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 524 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ