สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย

สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานกับการดำรงชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆให้แก่เด็ก โดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมกับพัฒนาการ และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญของพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

4 บทเรียน

ความสำคัญของพลังงาน

ความสำคัญของพลังงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของพลังงาน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1061 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ