สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของพลังงาน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานกับการดำรงชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆให้แก่เด็ก โดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมกับพัฒนาการ และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญของพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญของพลังงาน

ความสำคัญของพลังงาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความสำคัญของพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน
สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานสำหรับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย