เทคนิคการเขียนบทความ

แนะนำถึงเทคนิคในการเขียนบทความว่าก่อนลงมือเขียนบทความควรคํานึงถึงสิ่งใด ต้องทําอย่างไรบ้าง มีหลักการเขียนบทความ การออกแบบโครงเรื่องของบทความ เทคนิคการใช้รูปภาพประกอบบทความ และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างไร

เรียนรู้เรื่อง เริ่มต้นเป็นนักเขียนบทความ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้แนะนำถึงเทคนิคในการเขียนบทความว่าก่อนลงมือเขียนบทความควรคํานึงถึงสิ่งใด ต้องทําอย่างไรบ้าง มีหลักการเขียนบทความ การออกแบบโครงเรื่องของบทความ เทคนิคการใช้รูปภาพประกอบบทความ และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างไร

Learning Outcomes

รู้และเข้าใจในหลักการเขียนบทความที่ดี

สามารถออกแบบโครงเรื่องของบทความ

เข้าใจเทคนิคการใช้รูปภาพประกอบบทความ

สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในบทความได้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เริ่มต้นเป็นนักเขียนบทความ

เริ่มต้นเป็นนักเขียนบทความ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เริ่มต้นเป็นนักเขียนบทความ
เนื้อหาและโครงเรื่อง

เนื้อหาและโครงเรื่อง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เนื้อหาและโครงเรื่อง
รูปภาพประกอบบทความ

รูปภาพประกอบบทความ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รูปภาพประกอบบทความ
การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การอ้างอิงแหล่งข้อมูล