สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, Crossword โดยใช้ Google Sheet Template

เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับ Flippity ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การบูรณาการสื่อไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุก และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผู้เรียน ปัจจุบันนี้เครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อการสอนมากมาย ซึ่งในคอรส์นี้จะแนะนำให้รู้จักกับ Flippity ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างสื่อการสอนที่ทำได้ง่ายเพียงแค่บันทึกข้อมูลลงในเท็มเพลตในรูปแบบ Google Sheet สามารถสร้างเกมจับคู่ (Matching) เกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow) และเกมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเมื่อนำเกมมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัว

Learning Outcomes

การใช้งาน Flippity และเครื่องมือต่างๆในการสร้างสื่อการสอน

การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

การสร้างเกมเกี่ยวกับคำศัพท์

Tags

ผู้เขียน

วาเลน ดุลยากร
วาเลน ดุลยากร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ และเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจ จบการศึกษา : ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานครูในโครงการ “Thailand Innovative Teachers” ปี 2560 - ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านไอที ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักกับ Flippity

รู้จักกับ Flippity

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักกับ Flippity
การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสร้างเกมจับคู่ (Matching)
การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)