สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, Crossword โดยใช้ Google Sheet Template

รายละเอียดคอร์ส

การบูรณาการสื่อไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุก และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผู้เรียน ปัจจุบันนี้เครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อการสอนมากมาย ซึ่งในคอรส์นี้จะแนะนำให้รู้จักกับ Flippity ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างสื่อการสอนที่ทำได้ง่ายเพียงแค่บันทึกข้อมูลลงในเท็มเพลตในรูปแบบ Google Sheet สามารถสร้างเกมจับคู่ (Matching) เกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow) และเกมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเมื่อนำเกมมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัว

Learning Outcomes

การใช้งาน Flippity และเครื่องมือต่างๆในการสร้างสื่อการสอน

การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

การสร้างเกมเกี่ยวกับคำศัพท์

4 บทเรียน

รู้จักกับ Flippity

รู้จักกับ Flippity

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

การสร้างเกมจับคู่ (Matching)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

การสร้างเกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

การสร้างเกมล่าสมบัติ (Scavenger Hunt)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับ Flippity
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1497 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
07.12.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ