การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ มีตัวช่วย และมีแหล่งข้อมูลในการศึกษามากมาย

เรียนรู้เรื่อง ทำความรู้จักภาษา Python ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเริ่มต้นฝึกเขียนภาษานั้น Python ต้องเริ่มจากการเข้าใจรูปแบบวิธีการเขียนของภาษา Python ก่อนเพื่อที่ผู้ที่ศึกษาจะได้มีความเข้าใจในวิธีการเขียน และสามารถนำไปประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

Learning Outcomes

มีความเข้าใจในภาษา Python เบื้องต้น

เข้าใจในเรื่องของการใช้ตัวแปรของภาษา Python

เข้าใจในเรื่องของการรับและแสดงผล รวมถึงตัวดำเนินการต่าง ๆ ในภาษา Python

เข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไข และการวนซ้ำของภาษา Python

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำความรู้จักภาษา Python

ทำความรู้จักภาษา Python

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำความรู้จักภาษา Python
ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่าและการแสดงผล

ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่าและการแสดงผล

ตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ

ตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ

ท้าเขียนโปรแกรม

ท้าเขียนโปรแกรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ท้าเขียนโปรแกรม