การคิดและการตัดสินใจ

การคิดและการตัดสินใจเป็นทักษะพื้นฐาน ที่สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ใช่แค่การเรียนเพียงอย่างเดียว ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เรียนรู้เรื่อง Mandala Art ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะการคิดและการตัดสินใจนั้น เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการศึกษา ทุกคนสามารถฝีกได้ ผ่านการเข้าใจตนเอง (Self)การตั้งคำถาม(Question) และการคิดวิเคราะห์ ผ่านทักษะการคิด Design Thinking , Logic Tree 3 , Mandala Art และ Existential

Learning Outcomes

การตัดสินใจโดยใช้ Mandala Art

การตัดสินใจโดยแนวคิด Existential

Logic Tree 3

Design Thinking

Tags

ผู้เขียน

พชร วังมี
พชร วังมี

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Mandala Art

Mandala Art

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Mandala Art
Design Thinking By Existential

Design Thinking By Existential

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Design Thinking By Existential
Logic Tree 3

Logic Tree 3

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Logic Tree 3
Design Thinking

Design Thinking

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Design Thinking