การคิดและการตัดสินใจ

การคิดและการตัดสินใจ

การคิดและการตัดสินใจเป็นทักษะพื้นฐาน ที่สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ใช่แค่การเรียนเพียงอย่างเดียว ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะการคิดและการตัดสินใจนั้น เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการศึกษา ทุกคนสามารถฝีกได้ ผ่านการเข้าใจตนเอง (Self) การตั้งคำถาม (Question) และการคิดวิเคราะห์ ผ่านทักษะการคิด Design Thinking , Logic Tree 3 , Mandala Art และ Existential

Learning Outcomes

การตัดสินใจโดยใช้ Mandala Art

การตัดสินใจโดยแนวคิด Existential

Logic Tree 3

Design Thinking

ผู้เขียน

พชร วังมี
พชร วังมี

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

4 บทเรียน

Mandala Art

Mandala Art

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Design Thinking By Existential

Design Thinking By Existential

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Logic Tree 3

Logic Tree 3

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Design Thinking

Design Thinking

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Mandala Art
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6976 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ