เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมลงนาม MOU กับ Starfish Education ในโครงการ Starfish Future Labz

2 ปีที่แล้ว
776 views
โดย Starfish Labz
เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมลงนาม MOU กับ Starfish Education ในโครงการ Starfish Future Labz

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 Starfish Education เปิดตัวโครงการ Starfish Future Labz และร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เป็นผู้ลงนาม หวังขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต

เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ Starfish Education ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Starfish Future Labz ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีคณะทำงานของเทศบาลเมืองนางรอง ได้แก่ นายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง, นางภัทรานี เกตุสังพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายราเมศร นามวงศา ศึกษานิเทศก์, นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์, ดร.ณัฐวุฒิ เข็มทิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และ ดร. ซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งคณะทำงานจาก Starfish Education ได้แก่ ทีมนักพัฒนาการศึกษาจากสถาบัน Starfish Academy ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้ 

และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ Starfish Education จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) ร่วมลงนามโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และ นางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม อีกทั้งยังมีตัวแทนผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง, โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา), โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนางรอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

นายมาโนช ตันเจริญได้กล่าวว่า "ผมคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเทศบาลเมืองนางรองของเรา โดยเฉพาะกับครู และนักเรียนที่มีความพร้อม อีกทั้งมีสภานักเรียนที่เข้มแข็งคอยหนุนเสริม หากได้ร่วมมือกัน ณ จุดนี้ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยได้” และดร.นรรธพร ได้กล่าวเสริมว่า “โครงการที่ Starfish Education ทำทั้งหมดก็เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองมีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ และให้เด็กได้ความรู้ที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงนามความมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการนำ 3 นวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครู และนักเรียน ได้แก่ Starfish Labz หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์, Starfish Class ตัวช่วยการประเมินสมรรถนะนักเรียน และStarfish Portfolio Feature ตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายของนักเรียน และสำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน โดยมี Starfish เข้าไปหนุนเสริม เป็นเพื่อนร่วมทางไปพร้อมกับโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการบังคับให้ทำ ซึ่งเมื่อเราทำงานเป็นเครือข่ายแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันได้ในระยะยาว” 

นอกจากพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือแล้ว Starfish Education ยังได้จัดกิจกรรม Workshop เสริมศักยภาพให้กับผู้บริหาร และคุณครู เพื่อสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Starfish Future Labz อันได้แก่

1. Starfish Labz แพลตฟอร์มการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต สร้างผู้เรียนให้เป็นนักเรียนรู้ หมั่นพัฒนาตนเอง ตามทันความรู้ใหม่ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. Starfish Class แอปพลิเคชั่นการวัดและประเมินผล ช่วยให้ครูหัดใช้เครื่องมือวางแผนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อขยายศักยภาพนักเรียนได้ตรงจุด

3. Starfish Portfolio Feature แฟ้มสะสมผลงานสำหรับเด็กมัธยม ที่มาพร้อมชุดความคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนอนาคต เป็นตัวช่วยให้เด็กได้ค้นพบตนเอง

ซึ่งกิจกรรม Workshop นี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งผู้บริหาร และ ครูผู้สอน ทำให้ครูเกิดความเข้าใจและสามารถนำ 3 นวัตกรรมการศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต 

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24