“ตรีนุช” อำลาเก้าอี้ ‘รมต.ศธ.’ ฝาก รมว.ศธ.คนใหม่ สานต่อ นโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียน

8 เดือนที่แล้ว
506 views
โดย Starfish Academy
“ตรีนุช” อำลาเก้าอี้ ‘รมต.ศธ.’ ฝาก รมว.ศธ.คนใหม่ สานต่อ นโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พร้อมคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ศธ.ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า “ตนรู้สึกผูกพันกับศธ.และข้าราชการทุกคนเพราะอยู่ในตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ มาเป็นเวลา 2 ปี  ซึ่งขอขอบคุณผู้บริหารศธ.ทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของตนจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีงานทำ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ซึ่งโครงการทั้งหมดถือเป็นโครงการที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง”

เรื่องสำคัญที่อยากจะฝากคือการพัฒนาครูที่จะต้องปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เท่าทันกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งศธ.เป็นกระทรวงใหญ่ในการบริหารงานมีความหลากหลาย ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการบริหารงาน เพื่อทำให้เกิดระบบมาตรฐานของความโปร่งใส”

การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา จึงจะเห็นผลสำเร็จ โดยเฉพาะในสภาวะที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมา ตน และคุณหญิงกัลยา มีโอกาสได้ทำในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนในกำกับดูแลกว่า 3 หมื่นโรง งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในเรื่องบุคคลกร ส่งผลให้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษามีน้อย ดังนั้น จึงเป็นโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาครู ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก และประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีเด็กเก่งที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยจำนวนมาก แต่ก็ยังมีช่องว่าง ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเติมเต็ม เพื่อลดช่องว่าง และให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น รวมถึง สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลให้ความเป็นธรรมกับบุคลกร แก้ปัญหาเด็กตกหล่น ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ตน และรัฐบาลไม่เคยทอดทั้ง ดังนั้น จึงอยากฝากให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ เข้ามาช่วยสานต่อ เพื่อช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น น.ส.ตรีนุช กล่าว

ด้านคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า รู้สึกมีบุญที่ได้มาทำงานที่ ศธ.มาทำงานร่วมกับ น.ส.ตรีนุช ซึ่งเป็นน้องสาวที่น่ารัก สิ่งที่อยากฝากให้ทุกคนได้ช่วยกันผลักดันต่อเนื่องมี 3 เรื่อง คือ การพัฒนาเรื่องโค้ดดิ้ง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดย 2 เรื่องนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ขณะเดียวกันอยากให้สานต่อเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามหลักสูตรชลกร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ขอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.คนใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุน และสานต่อในเรื่องนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : www.matichon.co.th/education/news_4155733

Share:
|