ศธ.ส่งสัญญาณเขตพื้นที่ฯ-สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2566

28 วันที่แล้ว
217 views
โดย Starfish Academy
ศธ.ส่งสัญญาณเขตพื้นที่ฯ-สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดให้เปิดเทอมวันแรกในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ส่งสัญญาณถึงผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 2566 “ขอกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนให้ดี โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา นักเรียนต้องปลอดภัยครบทุกมิติ สภาพอาคารเรียนและระบบไฟฟ้าต้องพร้อมใช้งาน สำหรับมาตรการด้านสุขภาพ นอกจากนี้เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้วขอให้โรงเรียนเก็บข้อมูลเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา และตามไปดูว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามาจากสาเหตุใด เพื่อนำเด็กกลับมาเรียน”

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบนโยบายไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำ 4 พันธกิจหลัก

  1. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
  2. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  3. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ ทั้งเรื่องการจัดทำหลักสูตร และวางแผนจัดครูเข้าชั้นเรียน
  4. การเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับ ด้านวิชาการ ให้สถานศึกษานำการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning มาใช้ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็น รวมทั้งให้กำหนดมาตรการดูแลผู้เรียนที่ประสบปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) อีกทั้งติดตามนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.thairath.co.th/news/local/2692265

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23