ศธ.ส่งสัญญาณเขตพื้นที่ฯ-สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2566

1 ปีที่แล้ว
856 views
โดย Starfish Academy
ศธ.ส่งสัญญาณเขตพื้นที่ฯ-สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดให้เปิดเทอมวันแรกในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ส่งสัญญาณถึงผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 2566 “ขอกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนให้ดี โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา นักเรียนต้องปลอดภัยครบทุกมิติ สภาพอาคารเรียนและระบบไฟฟ้าต้องพร้อมใช้งาน สำหรับมาตรการด้านสุขภาพ นอกจากนี้เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้วขอให้โรงเรียนเก็บข้อมูลเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา และตามไปดูว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามาจากสาเหตุใด เพื่อนำเด็กกลับมาเรียน”

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบนโยบายไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำ 4 พันธกิจหลัก

  1. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
  2. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  3. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ ทั้งเรื่องการจัดทำหลักสูตร และวางแผนจัดครูเข้าชั้นเรียน
  4. การเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับ ด้านวิชาการ ให้สถานศึกษานำการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning มาใช้ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็น รวมทั้งให้กำหนดมาตรการดูแลผู้เรียนที่ประสบปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) อีกทั้งติดตามนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.thairath.co.th/news/local/2692265

Share:
|