Starfish Education เข้าพบองคมนตรี มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566

4 เดือนที่แล้ว
303 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education เข้าพบองคมนตรี มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education และประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วย อ.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และคณะ ได้เข้าพบพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และท่านนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอคำแนะนำถึงแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการทำงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

นอกจากนี้ได้ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา และอาจารย์ไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครประจำองคมนตรี โครงการกองทุนการศึกษา ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพ ฯ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23