Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า KPA เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสิ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้หรือไม่ ก็คือการวัดและการประเมินผลนั่นเอง ความรู้เนื้อหาในการจัด Workshop ได้แก่ 8.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะ การเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) 8.2 วิธีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ในแผนการจัดการเรียนรู้ 8.3 การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) 8.4 ประโยชนของการวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) สู่ วPA

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา  (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

June 9th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy

Play Matters : Circle of Play ร่วมกับ Starfish Education จัดเวิร์กช็อป “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู หรือนักการศึกษา ไม่ควรพลาด!! ถอดกระบวนการเรียนที่มากกว่าการเล่นแต่กระตุ้นให้คิดและลงมือทำ ชวนมาสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายกับเด็กๆ ผ่านกิจกรรม Starfish Makerspace เสริมทักษะสู่โลกอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Makerspace และ STEAM Design Process นำทีมเล่นและเรียนรู้โดย อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับ ➕ เตรียมความพร้อม “ทักษะแห่งอนาคต” ที่เด็กยุคนี้ต้องมี ➕ พัฒนาทักษะให้กับเด็กผ่านกระบวนการ Design Thinking โดยใช้ STEAM Design Process ➕ ลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการ ➕ สะท้อนผลการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้ได้ในรูปแบบของตนเอง ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน *ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืน เต็มจำนวน ในวันจัดกิจกรรม *รายละเอียดในการขอรับเงินคืน สอบถามเพิ่มเติมได้ใน Line Group

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 24
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)
ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

June 9th, 2023
20:00 - 21:00
Starfish Academy

Starfishlabz กับกิจกรรม Parenting สุด Exclusive ที่สรรหามาให้ พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะ กับกิจกรรม Online Clinic ปรับหัวใจให้พ่อแม่ กิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นให้ผู้ปกครองเพียง 20 คนเท่านั้น ที่จะได้เข้ารับการปรึกษาในปัญหาที่กำลังประสบในแง่มุมต่างๆ ของการเลี้ยงลูก กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในคลินิกที่จะหมุนเวียนมาในแต่ละเดือนโดยในเดือนมิถุนายนนี้พบกับวิทยากรมากความสามารถ คุณกิ๊ฟท์ ปรีห์กมล จันทรนิจกร นักจิตบำบัดผู้รักษาใจ ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการสังคม บอกเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู ห้ามพลาดกิจกรรม Exclusive นี้จริงๆ สำหรับหัวข้อที่จะนำมาปรึกษากับ วิทยากรคลินิคพ่อแม่ในเดือนมิถุนายนนี้ จะพบกันในเรื่อง ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่น ทำตัวไม่น่ารัก วัยรุ่น คำคำนึ้ดี และมีหลายมิติให้พ่อแม่ได้ปรับตัวปรับใจ เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะ ถึงแม้ว่าบริบทของสังคม ยุคสมัย จะเปลี่ยนไปมากสักหน่อย แต่อยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาย้อนความทรงจำในช่วงวัยรุ่นนำออกมาปัดฝุ่น และพิจารณาอาจจะเห็นภาพซ้อนของตัวเราในตัวลูกก็ได้ และถ้าเห็นความไม่น่ารักของลูกเราต้องทำตัวอย่างไร มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับ คุณกิ๊ฟท์วิทยากรประจำคลินิคเดือนนี้กันค่า

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

June 10th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การออกแบบสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอน เพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ ขั้นที่1 การออกแบบคำศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการจำ ขั้นที่2 การสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอนเพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ ขั้นที่3 การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค ขั้นที่4 การประเมินผลด้วยใบงานผังความคิดแบบก้างปลา

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 461
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

June 24th, 2023
13:00 - 15:00
Starfish Academy

กิจกรรมสุด Exclusive ที่สรรหามาให้ พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะ !! พ่อแม่สามารถสร้างพื้นที่เล็กๆ ในบ้านให้เป็นพื้นที่ Makerspace ของลูกๆ ได้ และสามารถทำได้จริง ใครก็ทำได้ โดยมี Makerspace และ STEAM Design Process เป็นกลไกสำคัญ ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของการสอนลูก เล่นกับลูก ดูพฤติกรรมและพัฒนาการต่างๆ โดยวิทยากรมากความสามารถ ผู้มีบทบาทมากมายในวงการพ่อแม่ เป็นทั้ง พ่อ ครู นักแต่งเพลง และจิตอาสาด้านการพัฒนาเด็ก ครูนัท ชนะ เสวิกุล กับ Workshop เลี้ยงลูกออนไซต์ Makerspace Workshop "Read my map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ" ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วน จำนวนจำกัดค่า

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 2 วัน
[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

Workshop ที่ผ่านมา

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

March 16th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ
สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !
4.9

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !
วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

March 7th, 2023
13:00 - 14:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่
เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ
4.9

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ
สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
5.0

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
AR/VR for Primary School Students - CoSpacesEdu
4.9

AR/VR for Primary School Students - CoSpacesEdu

February 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

AR/VR for Primary School Students - CoSpacesEdu