Hashtag เทคโนโลยีดิจิทัล

4 results for "เทคโนโลยีดิจิทัล"

Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2
4.8

Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2

April 22nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2
กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)
4.9

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
4.9

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
5.0

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค