"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3 คิดอย่างศตวรรษที่ 21

"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3 คิดอย่างศตวรรษที่ 21

ผ่านไปแล้ว
December 18th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน ""ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 16.12.2021

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 18.12.2021

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 18.12.2021

สุรารักษ์
สุรารักษ์
Written by: 18.12.2021

ทักษะการตั้งคำถาม

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 18.12.2021

ชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนา ให้เด็กเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

Thawanrat
Thawanrat
Written by: 18.12.2021

ได้เทคนิกการตั้งคำถาม

นางสาวสุวรรณี
นางสาวสุวรรณี
Written by: 18.12.2021

weerapan
weerapan
Written by: 18.12.2021

Jutimat
Jutimat
Written by: 18.12.2021

นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
Written by: 18.12.2021

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 18.12.2021

จุลลดา
จุลลดา
Written by: 18.12.2021

Nisara
Nisara
Written by: 18.12.2021

นางพรธิวรรณ
นางพรธิวรรณ
Written by: 18.12.2021

ได้หลักในการคิดเชื่อมโยง สร้างสรรค์การสอนและดูแลเด็ก

บุญเสริม
บุญเสริม
Written by: 18.12.2021

ดีมาก

นายเจษฎา
นายเจษฎา
Written by: 18.12.2021

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 18.12.2021

สุวนีย์
สุวนีย์
Written by: 18.12.2021

การสร้างชุดคำถาม โดยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดสมรรถนะต่างๆ

ชุติมันต์  ชัยบาล
ชุติมันต์ ชัยบาล
Written by: 18.12.2021

การใช้คำถามในการกระตุ้นความสามารถทางการคิดของนักเรียน

นายวิชัย
นายวิชัย
Written by: 18.12.2021

ขอบคุณกิจกรรมดีๆมี่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการขัดการเรียนการสอนได้ครับ