"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3 คิดอย่างศตวรรษที่ 21

"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3 คิดอย่างศตวรรษที่ 21

ผ่านไปแล้ว
December 18th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy

อยากให้เด็กเรียนรู้ได้ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง คิดเองได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ร่วมฝึกคิด เพื่อสอนให้เด็กคิดแบบสนุกๆ และได้สาระ ใน ""ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 3" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Witchayada
Witchayada
Written by: 18.12.2021

ขอบคุณมากค่ะ

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 18.12.2021

เข้าใจแนวคิด การนำไปใช้

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 18.12.2021

แนวการสอนการคิดให้กับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21

อภิรตี
อภิรตี
Written by: 18.12.2021

ได้ความรู้การตั้งคำถามที่ทำให้เกิดการเรียนรู้care และสมรรถนะต่างๆ

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 18.12.2021

Palinee
Palinee
Written by: 18.12.2021

ตระหนัก สร้าง เชื่อม ประโยชน์ สำหรับชุดคำถามที่ช่วยฝึกสมรรถนะการคิดให้เด็ก

นางรัตนา
นางรัตนา
Written by: 18.12.2021

ขอบพระคุณท่านวิทยากรมากๆค่ะ

ปุณ
ปุณ
Written by: 18.12.2021

นางสาวเกษรินทร์
นางสาวเกษรินทร์
Written by: 18.12.2021

Malinee
Malinee
Written by: 18.12.2021

มีประโยชน์มากๆค่ะ

wansaeng
wansaeng
Written by: 18.12.2021

การใช้ชุดคำถามพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะ แต่การคิดชุดคำถามยาก...ก และไม่ทราบว่าควรใช้คำถามในชุดอย่างไร จึงเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด

นางสาวอัสน่า
นางสาวอัสน่า
Written by: 18.12.2021

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 18.12.2021

Suneerat
Suneerat
Written by: 18.12.2021

นางกาญจนา   แก้วกระจ่าง
นางกาญจนา แก้วกระจ่าง
Written by: 18.12.2021

นำไปปรับใช้ได้

ฉัตรติยา
ฉัตรติยา
Written by: 18.12.2021

มะลิวรรณ์
มะลิวรรณ์
Written by: 18.12.2021

ความรู้ในด้านทักษะการคิดและเทคโนโลยี

วิมล
วิมล
Written by: 18.12.2021

Kruice
Kruice
Written by: 18.12.2021

ได้รับความรู้ สามารถนำไปบูณาการในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองสอน

b.b
b.b
Written by: 18.12.2021

ดีมากๆ ได้ข้อคิด