เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ วPA

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ วPA

ผ่านไปแล้ว
May 11th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
หลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน หากแต่การจัดเรียนการสอนนั้นต้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด วPA จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณครู เรามาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์กันนะครับ
นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 11.05.2023

การจัดการเรียนการสอน

Yo
Yo
Written by: 11.05.2023

สุริตา
สุริตา
Written by: 11.05.2023

เกศรินทร์
เกศรินทร์
Written by: 11.05.2023

San Junior
San Junior
Written by: 11.05.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 11.05.2023

ธรรมธารา
ธรรมธารา
Written by: 11.05.2023

ได้เทคนิคการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในตรงตัวชี้วัด ของ ว. PA

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 11.05.2023

ดีมากค่ะ

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 11.05.2023

ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 11.05.2023

ระดับการปฏิบัติงานตามวิทยฐานะและตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัด

นางสาวรุจิราภรณ์
นางสาวรุจิราภรณ์
Written by: 11.05.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 11.05.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 11.05.2023

นำไปต่อยอดในความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ

นจรส
นจรส
Written by: 11.05.2023

ได้รับไอเดีย แรงบันดาลใจ การจัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ว PA วิทยากรมีประสบการณ์สูงครับ

นางสาวอภิญญากรณ์
นางสาวอภิญญากรณ์
Written by: 11.05.2023

แอน
แอน
Written by: 11.05.2023

ขอบคุณค่ะ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 11.05.2023

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 11.05.2023

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 11.05.2023

เข้าใจ ว PA ในเรื่องตัวชี้วัดมากขึ้น ขอบคุณค่ะ

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 12.05.2023

เป็นประโยชน์ มากๆ ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ