เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ วPA

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ วPA

ผ่านไปแล้ว
May 11th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
หลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน หากแต่การจัดเรียนการสอนนั้นต้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด วPA จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณครู เรามาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์กันนะครับ
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 11.05.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 11.05.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 11.05.2023

อารียา
อารียา
Written by: 11.05.2023

ได้รัยความรู้ในการวางแผนจัดกิจกรรมให้ครบ 8 ตัวชี้วัด

สายฝน
สายฝน
Written by: 11.05.2023

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 11.05.2023

นางอำพรรัตน์
นางอำพรรัตน์
Written by: 11.05.2023

สุชานันท์
สุชานันท์
Written by: 11.05.2023

นายวินสัน
นายวินสัน
Written by: 11.05.2023

สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสอน

พณชัย
พณชัย
Written by: 11.05.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 12.05.2023