บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
เขียนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับคลิปการสอนและตอบโจทย์ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังไปพร้อม ๆ กัน - การเชื่อมโยง 8 ตัวชี้วัดด้านที่ 1 ไปสู่ตัวชี้วัดด้านที่ 2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของผู้เรียน ทำอย่างไร มาหาคำตอบกัน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

The Sun
The Sun
Written by: 27.04.2023

พูลสวัสดิ์
พูลสวัสดิ์
Written by: 27.04.2023

San Junior
San Junior
Written by: 27.04.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 27.04.2023

กานต์กมล
กานต์กมล
Written by: 27.04.2023

ได้วิธีการเขียนบันทึกหลังสอนที่ถูกต้อง และได้ฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูท่านอื่น เป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานและสอนนักเรียนได้อย่างดีเลยค่ะ

ต้นอ้อในป่าใหญ่
ต้นอ้อในป่าใหญ่
Written by: 27.04.2023

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 27.04.2023

ได้ความรู้อย่างมาก

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 27.04.2023

นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้น้องๆ เพื่อนครู

นางสาวจันทรา
นางสาวจันทรา
Written by: 27.04.2023

ได้้รับความรู้และทำให้เข้าใจเกี่ยวกับ วPA มากขึ้น

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 27.04.2023

การบันทึกหลังสอนให้ตรงจุดประสงค์ และครบตามตัวชี้วัด

ยุพา
ยุพา
Written by: 27.04.2023

การเขียนบันทึกหลังสอนต้องครอบคลุมทุกตัวชี้วัด

แอน
แอน
Written by: 27.04.2023

ขอบคุณมากค่ะ

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
Written by: 27.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนบันทึกหลังแผนในการส่งผลงาน วPA

Kaneng
Kaneng
Written by: 27.04.2023

เคสกรณีตัวอย่างจากเพื่อนครูที่เสนอผลงาน และกำลังวางแผนที่จะทำ

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 27.04.2023

แนวทางบันทึกหลังสอนให้สอดคล้องตามจุดประสงค์และปลที่คาดหวังตามที่ยื่นขอ

นางสุวรรณี
นางสุวรรณี
Written by: 27.04.2023

มีความรูในการเขียนบันทึกหลังสอน

Amornrat
Amornrat
Written by: 27.04.2023

สามารถนำไปประยุกต์ในการเขียนบันทึกหลังการสอน

เนาวรัตน์
เนาวรัตน์
Written by: 27.04.2023

นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวสุทธิวรรณ
Written by: 27.04.2023

ดีมาก

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 27.04.2023