การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ

การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ

ผ่านไปแล้ว
November 19th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสร้างเว็บไซต์สำหรับสื่อการเรียนการสอน เว็บโรงเรียน เว็บที่ต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอก เว็บเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ePortfolio และเว็บนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) โดยที่เราไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบก็สร้างไซต์เหล่านี้ได้ เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ไอเดีย เทคนิค และมุมมอง การนำ Google Sites มาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

IS Kiak
IS Kiak
Written by: 19.11.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 19.11.2022

Matra
Matra
Written by: 19.11.2022

วิชัย
วิชัย
Written by: 19.11.2022

ขอบคุณมากๆครับ

นายณัฐกรณ์
นายณัฐกรณ์
Written by: 19.11.2022

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 19.11.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 19.11.2022

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 19.11.2022

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 19.11.2022

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 19.11.2022

นางสาววิยะดา
นางสาววิยะดา
Written by: 19.11.2022

ได้ทราบการใช้งานของgoogle site

weerapan
weerapan
Written by: 19.11.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 19.11.2022

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 19.11.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 19.11.2022

ศศินภา
ศศินภา
Written by: 19.11.2022

การทำเว็ปไซต์

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 19.11.2022

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 19.11.2022

แนวทางการสร้างเว็บไซต์

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 19.11.2022

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน กิจกรรมการเรียนการสอนได้ และรองรับการทำประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ได้

ประยูร
ประยูร
Written by: 19.11.2022

การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน