วิดีโอ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้และการปรับตัว เพื่อให้ได้ผลที่สำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการบริหารจัดการเวลา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2 วิดีโอ for "ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต"

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์
03:26
Starfish Academy

3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์

Starfish Academy
138 views • 4 ปีที่แล้ว
3 ทักษะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากหุ่นยนต์
16  ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
03:36
Starfish Academy

16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
100 views • 4 ปีที่แล้ว
16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว