ภาษาและการสื่อสาร

มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารโดยพูดแบบตัวต่อตัวหรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือผู้รับสารจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างครบถ้วน ทักษะการสื่อสารถือเป็นกระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม

"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
02:22

"ELSA" (English Learning Speech Assistant)

ELSA (English Learning Speech Assistant)
ELSA (English Learning Speech Assistant)
56 views 10 เดือนที่แล้ว
"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
ฝึกออกเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ พูดผิด!!
16:13

ฝึกออกเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ พูดผิด!!

Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12825 views 2 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
Teacher Volunteer
01:58

Teacher Volunteer

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
451 views 2 ปีที่แล้ว
Teacher Volunteer
"โอกาส"
05:00

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
150 views 2 ปีที่แล้ว
"โอกาส"