ครูออย ฐิตารีย์ จันทรวัทน์

ครูออย ฐิตารีย์ จันทรวัทน์

ครูออย ฐิตารีย์ จันทรวัทน์ เป็นคนอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกเริ่มต้นอาชีพครูพิเศษสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พ.ศ 2543 จนกระทั่งสอบบรรจุครูได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราและได้ย้ายกลับมาสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พ.ศ 2555 จนถึงปัจจุบันนี้ ประสบการณ์การสอนและการบรรยายเป็นวิทยากรภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ เป็นเวลากว่า 24 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานความร่วมมือและศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และผู้จัดการโครงการ English Access Microscholarship Program โดยการสนับสนุนจากสถานทูตอเมริการ่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดกิจกรรมการสอนพัฒนาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีความสามารถเเต่มีข้อจำกัดทางด้านทุนทรัพย์ ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลาและหลักสูตรที่เข้มข้น อีกทั้งยังเป็นนักเรียนทุนจากสถานทูตอเมริกา SEAMEO Council และ SEAMEO VOCTECH หลายหลักสูตร เช่น Critical Thinking Skills จาก University of Oregon, American English Institute หลักสูตร TESOL Best Practice Method จาก University of Maryland Baltimore, USA หลักสูตร Effective Application of Learning Management System in Online Teaching and Learning จาก REGIONAL CENTRE FOR VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING ประเทศบรูไน หลักสูตร Future of Work in the Post-Pandemic World and its impact on Education จาก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ร่วมกับ NationaI lnstitute of Education-Internationa[ (NlEl) และเป็น CoP Community Lead Trainer ของ OPEN Community of Practice สถานทูตอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองให้เป็น Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator จาก Google และ ได้รับการรับรองให้เป็น Innovative Educator Master Trainer และ Microsoft Innovative Educator Expert จาก Microsoft ครูฐิตารีย์ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอ ผลงาน ITLA 2018 ระดับประเทศและอีกหลายรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ติดตามผลงานได้ที่ bit.ly/ajoil

1 บทความ

1 บทความ