นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นายนจรส ศิริขรรแสง หรือ ครูเจ โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศึกษา และปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และนักวิจัยท้องถิ่นประจำศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าขนุน กาญจนบุรี นอกจากนี้ ครูเจยังมีความถนัดและเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นนวัตกรให้กับเพื่อนครูและนักเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL) ด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ลำตัด) ด้านการสร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว และด้านการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง และได้รับคัดเลือกให้เป็นครูฮีโร่ รุ่นที่ 3 ของ Starfish

2 คอร์ส
1 บทความ

2 คอร์ส

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:30 ชั่วโมง

เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนจะได้แนวคิดในการทำสื่อ เทคนิคไอเดียวิธีการสอน ที่จะทำให้ห้องเรียนสนุก ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 50 เหรียญ