นายตะวัน แสงทอง

นายตะวัน แสงทอง

ครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ครูรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีใจรักการสอนและมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe spaces) ให้กับผู้เรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและบรรยายภาคภาษาอังกฤษให้กับครูอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 90 เวที เป็นเจ้าของรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนมากมาย อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ Brand's Tutor Summer Camp โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชาติ และเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ นอกจากนี้ครูโทนี่ยังมีเพจ Kru Tony English - English and Inspiration ให้ติดตามผลงานอีกด้วย

4 คอร์ส
1 workshops
1 บทความ