วิธีรับมืออารมณ์หุนหันจาก ADHD ในวัยรุ่น

Starfish Labz
Starfish Labz 1266 views • 7 เดือนที่แล้ว
วิธีรับมืออารมณ์หุนหันจาก ADHD ในวัยรุ่น

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) หรือที่เรารู้จักกันว่าโรคสมาธิสั้นนั้น มีกลุ่มอาการหลักๆ อยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มพฤติกรรมขาดสมาธิ, กลุ่มพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นขาดความสามารถในการควบคุมตนเองและกลุ่มที่มีอาการร่วมกันทั้งขาดสมาธิและขาดความสามารถควบคุมตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น กลุ่มอาการขาดสมาธิอาจลดน้อยลงแต่กลุ่มอาการหุนหันยังอาจคงอยู่เมื่อผนวกเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามวัยก็อาจทำให้พฤติกรรมขาดการควบคุมตนเองอารมณ์หุนหันฉุนเฉียวรุนแรงกว่าวัยรุ่นทั่วไป บทความนี้ Starfish Labz มีคำแนะนำการรับมืออารมณ์หุนหันจากภาวะ ADHD ในวัยรุ่นมาฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง

อาการแบบไหนเข้าข่ายหุนหันพลันแล่น

นึกอะไรได้ก็พูดขึ้นมาแบบทะลุกลางปล้อง อยากทำอะไรก็ทำโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมพฤติกรรมเหล่านี้หากเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆ คงไม่เป็นไรแต่สำหรับวัยรุ่นที่โตพอมีวิจารณญาณ รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วอาจจัดได้ว่าเป็นอาการหุนหันพลันแล่นข้อมูลจาก Psychology Today อธิบายว่าอาการหุนหันหรือ Impulsive คือการกระทำที่เกิดจากความต้องการอย่างทันทีทันใดโดยขาดการคิดอย่างรอบคอบ หรือ มีแนวโน้มกระทำตามแรงกระตุ้นมากกว่าการคิดอย่างถี่ถ้วนเมื่อเด็กที่มีภาวะ ADHD เข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุมการเคลื่อนไหว ทักษะกระบวนการคิด การควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ จึงยิ่งทำให้อาการหุนหันพลันแล่นเห็นได้ชัดขึ้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายหุนหันพลันแล่นที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • พูดโพล่งขึ้นมากลางวงที่คนอื่นกำลังคุยกันอยู่
 • พูดไม่คิด หลุดพูดความคิดของตัวเองออกมาโดยไม่ตั้งใจเป็นประจำ
 • วิ่งข้ามถนนทันที ไม่มองซ้าย-ขวา
 • ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่ไม่มีตรงกลาง
 • ไม่ชอบรอ หงุดหงิดที่ต้องเข้าคิว
 • อยู่ไม่สุข นั่งนิ่งๆ ไม่ได้

อาการหุนหันพลันแล่นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่การกระทำที่ขาดความคิดรอบคอบย่อมเพิ่มความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุหรือถึงแก่ชีวิตได้

ความเสี่ยงที่มาพร้อมความหุนหัน

พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น มักมาพร้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด โดดเรียน ลักขโมย ทะเลาะวิวาทมีข้อมูลพบว่าวัยรุ่นที่มีภาวะ ADHD มีสถิติถูกจำคุกสูงซึ่งการรักษาโรคสมาธิสั้น หรือ ดูแลอาการให้ควบคุมได้จะลดโอกาสเกิดอาชญากรรมในวัยรุ่นที่มีภาวะ ADHD ได้ถึง 32% ในเพศชาย และ 41% ในเพศหญิง วัยรุ่นที่มีอาการสมาธิสั้นแต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักประสบปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันเพราะเมื่อพบสิ่งที่ต้องการพวกเขาจะกระโจนเข้าหาทันทีโดยไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นของตนเองได้ทำให้ส่งผลกระทบเชิงลบอื่นๆ ตามมาขณะเดียวกันคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจอาจด่วนตัดสิน ตีตรา ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่มีภาวะ ADHD ได้

ช่วยวัยรุ่น ADHD ควบคุมอารมณ์

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้น หากสังเกตพบว่าอาการหุนหันพลันแล่นของ บุตรหลานรุนแรงขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น อาจช่วยให้ลูกควบคุมอารมณ์ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • ตอบสนองอย่างเหมาะสมพฤติกรรมหุนหันของวัยรุ่นอาจทำให้พ่อแม่หัวเสียแต่การตอบโต้ที่รุนแรงยิ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ ตอบสนองด้วยเหตุผลสิ่งสำคัญคือควบคุมโทนและน้ำเสียงให้สงบแต่มั่นคง
 • ชวนลูกใช้พลังอย่างสร้างสรรค์ การปลดปล่อยพลังอย่างสร้างสรรค์ เช่น ออกกำลังกาย เต้น วิ่ง ฯลฯ
 • แนะนำทางเลือกที่หลากหลายสอนลูกให้เข้าใจการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังสนทนาหากลูกรู้สึกอยากพูดอะไรบางอย่างอาจดีกว่าที่ลูกจะเดินออกจากห้องไปแทนการพูดโพล่งที่ผู้ใหญ่มองว่าเสียมารยาท เป็นต้น
 • สร้างกฎและกำหนดขอบเขต พ่อแม่และวัยรุ่นอาจคิดไม่ถึงว่าการสร้างกฎเกณฑ์และกำหนดขอบเขต จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับวัยรุ่นได้การสร้างกฎและกำหนดขอบเขต ทำให้วัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้น รู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่โอเค กับ สิ่งที่ไม่โอเคอยู่ตรงไหนและการข้ามเส้นนั้นอาจหมายถึงอันตราย เพราะฉะนั้นสร้างกฎและกำหนดขอบเขตให้ชัด อธิบายให้ลูกเข้าใจ อาจช่วยให้วัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้นใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น
 • ชื่นชมความอดทน สำหรับวัยรุ่นที่เผชิญกับอารมณ์หุนหันการอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ ย่อมต้องใช้ความพยายามอย่างมากหากพ่อแม่มองเห็นความพยายามนั้นและกล่าวชื่นชมก็จะเป็นกำลังใจให้ลูกพยายามต่อไปยิ่งหากลูกอดทนรอคอยสำเร็จพ่อแม่ควรชมและให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงขับให้ลูกเอาชนะปัญหานี้ได้ในที่สุด
 • สุดท้ายแล้ว แม้บางอาการของ ADHD อาจคงอยู่ตลอดชีวิตแต่ด้วยการดูแลอย่างเหมาะสมจากครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในแต่ละช่วงวัยก็จะช่วยให้ผู้ที่มีภาวะ ADHD ก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1640 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
231 views • 1 ปีที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
685 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
379 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ
30:00
Starfish Labz

EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ

Starfish Labz
2750 views • 1 ปีที่แล้ว
EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ