ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ 

  1. การเรียนรู้แบบร่วมมือในปัจจุบัน Cooperative Learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งที่พึงสังเกตว่าการเรียนรู้ “แบบร่วมมือ”และการเรียนรู้ “แบบร่วมกัน”จะไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกัน
  2. รูปแบบของ Padlet ที่พัฒนามา ณ วันนี้ (Update มีนาคม – เมษายน 2566) มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การใช้เทคนิควิธีในการใช้ Padlet ขั้นสูงจะมุ่งเน้นการใช้งานจาก Interface ใหม่

การใช้ Padlet “ขั้นสูง” สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีการ Upgrade การใช้งาน เพราะถ้าใช้งานก็จะเริ่มต้นที่

1.Neon 3padlets Free

20MB/Upload Free

2.Gold 20padlets THB99/month

100MB/Upload THB999/year

3.Platinum Unlimited padlets THB149/month

500MB/Upload THB1,490/year

Padlet เดิมมีกระดานให้เราเลือกใช้ทั้งหมด 7 แบบด้วยกัน คือ 1.Wall 2.Stream 3.Grid 4.Sheif 5.Map 6.Canvas 7.Timeline 

แต่สำหรับ Padlet ใหม่ มีกระดานเพิ่มมาเป็น  11 แบบ  คือเพิ่ม advance formats อีก 5 แบบ คือ 1. Timeline with sections 2. Grid with sections 3. Stream with sections 4. Wall with sections (shell) 5. Map with sections ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามรูปแบบกิจกรรมของเราเองได้เลย กด Preview เพื่อดูบอร์ดได้ทุกแบบ

Simple formats 

Canvas กระจัดกระจายรวบรวมเป็นกลุ่ม คือกระดานที่เราสามารถจะจัดวาง จับกลุ่ม หรือเชื่อมโยงกันอย่างอิสระรูปแบบใดก็ได้ 

Timeline การเรียนรู้เรื่องราวจากแผนผังแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา โดยสามารถสร้างตามหัวข้อที่สนใจ และช่วงเวลาที่สนใจ ครูให้หัวข้อแล้วให้เด็กเลือเรียงลำดับให้ถูกต้อง 

Grid การเรียงเนื้อหาในรูปแบบของกล่อง เป็นระเบียบ สามารถเรียงลำดับได้อย่างง่าย เป็นแถวตอนเรียงสี่ สวยงามน่าสนใจ

Stream เนื้อหาจะเรียงจากบนลงล่าง สะดวกต่อการอ่าน เราว่ากระดานแบบนี้เหมาะสำหรับกิจกรรมที่ต้องเรียงลำดับข้อความหรือประโยค 

Wall เป็นกระดานที่ทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความ แทรกภาพหรือแทรกไฟล์เราไปบนกระดานเดียวกันได้ ไม่ได้มีระบบการจัดวางที่ตายตัว

Map กระดานรูปแบบแผนที่ เราต้องพิมพ์หาตำแหน่งที่เราต้องการ แล้วเราก็สามารถเพิ่มข้อความไปยังตำแหน่งนั้นในแผนที่ได้ 

Advanced formats คือการใช้รูปแบบของการมี sections ในการแบ่งตามการทำงานใน 5 แบบ คือ Timeline with sections / Grid with sections / Stream with sections / Wall with sections (shell) / Map with sections 

ดังนั้นจะเห็นว่า Padlet เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานทั้งสำหรับผู้สอนและผู้เรียน โดยมีประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ครูผู้สอนสามารถติดตามความคืบหน้าของงานของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย เพราะจะสามารถเข้าถึง Padlet ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
  2. ผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัด กระดานความรู้หรือเกมที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกันได้ 
  3. ผู้เรียนจะมีความสุข และจะสนุกไปกับการใช้  Padlet 
  4.  ผู้เรียนจะมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมกับบทเรียนได้เป็นอย่างดี
  5. ผู้เรียนจะสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นเอง 

เห็นได้ว่า การใช้งาน Padlet ขั้นสูงมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ถ้าสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจจะมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมากเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/groups/541874742829976มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
0:30 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
Starfish Future Labz

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Starfish Future Labz

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4960 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29369 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3442 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
6002 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)