Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 เคล็ดลับ ช่วยลูกพัฒนาสมาธิ พร้อมจดจ่อในทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy 509 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 เคล็ดลับ ช่วยลูกพัฒนาสมาธิ พร้อมจดจ่อในทุกสถานการณ์

เมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเริ่มมีบุตรหลานตัวน้อยอยู่ในความดูแล ทุกคนย่อมเกิดความสงสัยว่าเราจะเลี้ยงดูพวกเขาอย่างไรให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าพัฒนาการของเด็ก ๆ ควรมาพร้อมกับ ทักษะชีวิต ที่หลากหลายเพราะทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ การมีสมาธิดีย่อมเป็นทักษะที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า ทักษะชีวิตอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เพราะเป็น การพัฒนาความตั้งใจจดจ่อ ต่อหน้าที่หรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ช่วยให้สมองปลอดโปร่งพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทุกคนสามารถ เลี้ยงลูก ให้เป็นผู้มีสมาธิดีได้ โดยวันนี้ Starfish Future Labz ขอแนะนำ 5 วิธีการฝึกให้ลูกมีสมาธิ เพื่อสนับสนุนบทบาทการดูแลเด็ก ๆ ให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ดังนี้

1.มั่นใจ เชื่อใจในตัวลูก

ในขณะที่ลูกกำลังเล่นสนุกหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามประสาเด็ก แม้ผู้ใหญ่อย่างเราอาจรู้สึกอยากมีส่วนร่วม เพื่อคอยดูแลสนับสนุนลูก ๆ อย่างใกล้ชิด แต่หากกิจกรรมนั้น ไม่เป็นอันตราย ควรปล่อยให้เด็ก ๆ ตั้งใจทำกิจกรรมนั้นด้วยตนเองจนสำเร็จ โดยไม่เข้าไปช่วยหรือรบกวน เพราะการดูแลแบบห่าง ๆ (อย่างห่วง ๆ) นอกจากจะเป็นการส่งเสริม ทักษะชีวิต ด้านความจดจ่อให้เด็กทำกิจกรรมต่อจนสำเร็จแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมความมั่นใจส่วนตัวของพวกเขา ในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายภายในกิจกรรมอีกด้วย

2.อยู่เคียงข้าง พร้อมยื่นมือเข้าประคองทุกเมื่อที่ลูกต้องการ

การที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ แบบห่าง ๆ ในขณะทำกิจกรรมนั้น ไม่ได้เท่ากับการหันเหความสนใจจากตัวลูกน้อยไปเสียทีเดียว เพราะบางครั้งเด็ก ๆ ยังต้องการ      คำปรึกษาและกำลังใจเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายในกิจกรรม การแสดงออกให้พวกเขารับรู้ว่า ยังมีผู้ใหญ่ที่พร้อมให้คำแนะนำและส่งแรงใจยังทำให้เด็กมีพลังในการแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาความตั้งใจจดจ่อในการก้าวข้ามอุปสรรคตรงหน้าจนประสบความสำเร็จ

3.ชวนทำกิจกรรมสร้างเสริมสมาธิ ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อีกหนึ่งวิธีการฝึกให้ลูกมีสมาธิโดยตรงคือการจัดให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมแสนสนุกที่มีการจดจ่อเป็นส่วนสำคัญ กิจกรรมดังกล่าว เช่น งานศิลปะ งานประดิดประดอย บทบาทสมมติ และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ เป็นต้น ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ควรจัดหาของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิทานภาพสี่สี ของเล่นมีเสียง ภาพจิ๊กซอว์ และไม้บล็อก กับจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรม และหากสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ ด้วย จะยิ่งเป็นการดี เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างสมาธิให้แก่เด็กแล้วยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผ่านการเลี้ยงลูกอีกด้วย

4.กำหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและตารางชีวิต

ในขณะที่ลูกยังอยู่ในวัยอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ควรร่วมกับเด็ก ๆ กำหนดตารางชีวิตแบบคร่าว ๆ ว่าในแต่ละวันพวกเขามีกิจวัตรหน้าที่อย่างไรบ้าง จุดประสงค์ของการกำหนดตารางนี้คือ เพื่อให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับชีวิตในโรงเรียนซึ่งมีการจัดตารางเวลาให้ เมื่อลูก ๆ คุ้นเคยกับการมีตารางชีวิตแล้วพวกเขาจะเริ่มเข้าใจว่า กิจกรรมแต่ละอย่าง มีเป้าหมายที่ควรจะบรรลุ ซึ่งก่อนที่พวกเขาจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เมื่อโตขึ้น ผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจกำหนดเป้าหมายดังกล่าวร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เปรียบเสมือนเส้นชัยของแต่ละกิจกรรม อันจะนำไปสู่การจดจ่อกับสิ่งที่ควรทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสมาธิในเด็กนั่นเอง

5.หากลูก ๆ ไม่มีสมาธิอยู่เสมอ ควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก

เมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสังเกตว่าลูก ๆ หรือเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแล ไม่อยู่นิ่งเลยแม้จะจัดให้ทำกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิหลากหลายรูปแบบ และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจดจ่อในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร อาจเป็นสัญญาณเตือนให้พาเด็กไปพบกุมารแพทย์ (หมอเด็ก) หรือนักจิตวิทยาเด็ก เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการดังกล่าวและหาทางพัฒนาสมาธิ ทั้งนี้ การไม่อยู่นิ่งของเด็ก อาจไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับโรคสมาธิสั้นเสมอไป แต่การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก นอกจากจะทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้แต่เนิ่น ๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดความสบายใจหากพฤติกรรมความไม่นิ่งของลูก ๆ เหล่านั้นเป็นพฤติกรรมปกติของเด็กในวัยเดียวกันอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการมีสมาธิดีในเด็กนั้นเป็น ทักษะชีวิต ที่มีประโยชน์หลายประการ ทั้งความตั้งใจ จดจ่อทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ การพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ ในการเลี้ยงลูก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอาจนำ วิธีการฝึกให้ลูกมีสมาธิ ทั้ง 5 วิธี ที่ Starfish Labz นำมาฝากข้างต้นไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ๆ ให้สามารถจดจ่อกับสิ่งดี ๆ หรือสิ่งที่ควรทำตรงหน้าได้อย่างมีความสุข ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง และประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต่อไป

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1245 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1358 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1152 ผู้เรียน

Related Videos

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
180 views • 10 เดือนที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5430 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
835 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
269 views • 11 เดือนที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร