7 results for "โควิด-19"

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:03

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
22 views 14 วันที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
501 views 11 เดือนที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์
06:05

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
38 views 1 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
828 views 1 ปีที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต
03:41

พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
75 views 1 ปีที่แล้ว
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต