Hashtag โควิด-19

8 results for "โควิด-19"

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23
Starfish Academy

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
464 views • 2 ปีที่แล้ว
วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01
Starfish Academy

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
867 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
435 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38
Starfish Academy

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
848 views • 3 ปีที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
06:05
Starfish Academy

Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
8292 views • 3 ปีที่แล้ว
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
44 views • 3 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41
Starfish Academy

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
1637 views • 3 ปีที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต
03:41
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
101 views • 3 ปีที่แล้ว
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต