นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาไทย"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
116 views

การอ่านออกเขียนได้จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของเด็กๆ นวัตกรรมการสอนภาษาไทย มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบ ให้ง่ายสำหรับเด็ก