นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาไทย"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
578 views • 1 ปีที่แล้ว

การอ่านออกเขียนได้จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของเด็กๆ นวัตกรรมการสอนภาษาไทย มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบ ให้ง่ายสำหรับเด็ก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน