Tag

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

รายการคอร์ส (27)
ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การรู้จักตนเอง

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

โรคสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ามีอาการของโรคหรือไม่ หากสงสัยว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกวิธีพร้อมปรับพฤติกรรมของเด็กและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การพัฒนาสมอง ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การบริหารจัดการตนเอง

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชีวิตของลูกในอนาคต จึงควรปลูกฝังให้ลูกรักเป็นนักออมตั้งแต่เด็ก มีความเมตตาและรู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นคงและปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญของการเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วยเช่นกัน

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ บทบาทผู้ปกครอง