เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น

แนวทางการฝึกภาษาจีนจากคำแสลงที่พบเจอในกลุ่มวัยรุ่น เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในอินเตอร์เน็ตและการฝึกร้องเพลงจีน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนแบบฉบับวัยรุ่นเรียนภาษาจีน

เรียนรู้เรื่อง ฝึกภาษาจีนจากคำแสลงจีน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางการเรียนรู้ภาษาจีนจากคำศัพท์แบบสมัยใหม่จากคำแสลงในภาษาจีน การฝึกร้องเพลงเป็นภาษาจีนและเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากเพลงดังที่กำลังเป็นที่สนใจ และแนวทางการฝึกภาษาจีนจากคำพูดที่มักใช้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่นให้ได้เรียนรู้ได้ ฝึกออกเสียงตาม เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีนที่สามารถใช้ได้จริงอย่างสม่ำเสมอ

Learning Outcomes

ฝึกภาษาจีนกับคำแสลงจีน

ฝึกภาษาจีนจากคำพูดฮิตที่มักใช้บ่อย

ฝึกภาษาจีนจากคำที่ใช้บ่อยในอินเตอร์เน็ต

ฝึกภาษาจีนจากเพลงดัง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ฝึกภาษาจีนจากคำแสลงจีน

ฝึกภาษาจีนจากคำแสลงจีน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกภาษาจีนจากคำแสลงจีน
คำศัพท์จีนฮิตติดปาก

คำศัพท์จีนฮิตติดปาก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
คำศัพท์จีนฮิตติดปาก
เรียนรู้คำศัพท์จีนจากโลกโซเชียล

เรียนรู้คำศัพท์จีนจากโลกโซเชียล

ฝึกภาษาจีนจากเพลงฮิต

ฝึกภาษาจีนจากเพลงฮิต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกภาษาจีนจากเพลงฮิต