การสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

เรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

Learning Outcomes

อุปกรณ์สำหรับการสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางในการสร้างภาพยนตร์สั้น

การเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น

Tags

ผู้เขียน

อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

นักพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น

ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น

บทและการผลิตภาพยนตร์สั้น

บทและการผลิตภาพยนตร์สั้น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทและการผลิตภาพยนตร์สั้น
การตัดต่อและลำดับภาพ

การตัดต่อและลำดับภาพ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การตัดต่อและลำดับภาพ
ลงมือสร้างภาพยนตร์สั้นของคุณเอง

ลงมือสร้างภาพยนตร์สั้นของคุณเอง