คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

เบื่อไหม? กับการจดโน้ตแบบเดิมๆ หรือหากคุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้จดจำได้แม่นยำ คิดสร้างสรรค์ และสนุกขึ้นหรืออยากจดโน้ตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจเนื้อหาลึกซึ้ง และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Starfish Labz ชวนมาเรียนคอร์สนี้เลย “คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note” มาฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดและไอเดียผ่านการวาดภาพไปพร้อมๆกัน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้ เทคนิคการจดโน้ตแบบ Visual Note อย่างมืออาชีพ เพื่อฝึกฝนทักษะและทำความเข้าใจเรื่องการวาดภาพ การเลือกใช้ไอคอน สี และตัวอักษรต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จดจำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการถ่ายทอดความคิด ไอเดีย และข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพและสัญลักษณ์

Learning Outcomes

รู้จักกับ Visual Note และประโยชน์ในชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางาน และการสื่อสาร

เข้าใจองค์ประกอบของ Visual Note

เข้าใจการใช้ภาพแทนคำ แปลงข้อมูล สัญลักษณ์และไอคอนต่างๆ

เข้าใจการจัดองค์ประกอบ หลักการและการจัดโครงสร้าง

เข้าใจหลักการเลือกใช้สีและตัวอักษร

เข้าใจการจับประเด็น เทคนิคฟังและสรุปใจความ

6 บทเรียน

รู้จักกับ Visual Note และประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

รู้จักกับ Visual Note และประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบของการจด  Visual Note

องค์ประกอบของการจด Visual Note

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การใช้ภาพแทนคำ แปลงข้อมูล สัญลักษณ์และไอคอนต่างๆ

การใช้ภาพแทนคำ แปลงข้อมูล สัญลักษณ์และไอคอนต่างๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการจัดองค์ประกอบ และการจัดโครงสร้าง

หลักการจัดองค์ประกอบ และการจัดโครงสร้าง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการเลือกใช้สีและตัวอักษร

หลักการเลือกใช้สีและตัวอักษร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจับประเด็น เทคนิคฟังและสรุปใจความ

การจับประเด็น เทคนิคฟังและสรุปใจความ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2 คน
Starfish Labz

Starfish Labz

5 courses

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
20.04.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ